Privacy

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een gegevensexport met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid.
Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar info@hagmolenruiters.nl
Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons lid word, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw lidmaatschap te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.
• Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het inschrijfformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw lidmaatschap te controleren en te verwerken. Uw geboortedatum gebruiken wij als een manier om te controleren of u meerderjarig bent.
• Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
• Uw telefoonnummer: Tijdens de activiteiten van de vereniging zijn wij hulp nodig van vrijwilligers. Wij kunnen u bellen om te vragen om te helpen bij diverse activiteiten. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
• Bewaartermijn: Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig is. Indien u geen lidmaatschap meer bij ons heeft, dan worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).
________________________________________
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Persoonsgegevens
• de verwerking van uw lidmaatschap.
• u op de hoogte stellen van activiteiten en nieuws.
________________________________________
Uw gegevens zijn bij ons veilig

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig andere partijen in.

Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen. De bestuursleden zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in.
________________________________________
Heeft u nog vragen over het privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar info@hagmolenruiters.nl