Info paarden

Paardensportvereniging De Hagmolenruiters is opgericht in 1977. Een bloeiende en actieve vereniging van paardensporters en paardensportliefhebbers.

Rijdende leden hebben de mogelijkheid om wekelijks op de woensdagavond een spring of dressuurles van Jorg Beckers te volgen. Om 19.00 starten we met de 1e springles, gevolgd door een dressuurles, waarna wederom een springgroep de avond rond 21.00 sluit.

In het winterseizoen maken we gebruik van paardensportcentrum “de Hoffmeijer” te Ambt Delen en in het zomerseizoen worden de lessen gegeven bij het Wienerhof.

Het is ook mogelijk om zgn. papierenlid te worden. Hierbij neemt u niet deel aan de verenigingslessen, uiteraard tegen een sterk gereduceerd tarief.

Voor meer info kunt u terecht bij:
Willeke Homan – Schottink
paarden@hagmolenruiters.nl