Locatie

Locatie De Hoffmeijer

De Hagmolenruiters trainen op twee locaties. Gedurende het indoorseizoen wordt gebruik gemaakt van de locatie “De Hoffmeijer” in Ambt Delden. Naast een grote binnenbak (30 x 60 meter) is er ook de beschikking over twee kleinere binnenbakken (de nieuwe KB Hal). Leden van onder andere de Hagmolenruiters hebben gedurende de gehele week de beschikking over deze binnenbakken. Enkele uren per week is deze binnenbak gereserveerd voor verenigingslessen. Op die tijden is alleen vrije toegang in de laagst gelegen bak. Naast de wekelijkse verenigingslessen wordt de locatie de Hoffmeijer gebruikt voor concoursen (zowel indoor als outdoor).

Wellicht overbodig om te melden, maar het is verplicht om met cap te rijden. Ook dient u de locatie schoon achter te laten (ook mest uit de bak halen).

Voor meer informatie betreffende De Hoffmeijer verwijzen wij u graag naar www.dehoffmeijer.nl

Locatie De Wienerhof (Bentelo)

Tijdens het outdoorseizoen trainen de ruiters en amazones van de Hagmolenruiters in Bentelo (locatie De Wienerhof). Hier worden gedurende die tijd ook verenigingsactiviteiten georganiseerd. Ook deze locatie, bestaande uit een dressuur- en springring, is vrij beschikbaar voor alle leden.

IMG_5242